Általános szerződési feltételek

A termék megrendelésével egyidejűleg Megrendelő az itt leírt, Szolgáltató és Megrendelő között létrejött általános szerződési feltételeket magára nézve kötelező érvényűként elfogadja, azzal szemben kifogással nem élhet.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 2018.02.01. napjától határozatlan ideig érvényes.

A jelen ÁSZF a:

Cégnév/név: Tomka Emese

Székhely: 2000 Szentendre, Málna utca 7/b

Telefon: +36303366629

E-mail: info@evadam.hu

Adószám: 69292103-1-33

Cégjegyzék szám/EV szám: 52972676

Bejegyző Bíróság/hatóság: Belügyminisztérium

Bankszámlaszám: CIB Bank / 10700392-71138143-51100005

Tárhely szolgáltató: Tárhelypark Kft

Vevőszolgálat: +36303366629

egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) és Szolgáltató internetes felületén megjelenített termékeket és szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), a továbbiakban együttesen, mint Felek, közt létrejött jogügylet jogi feltételeit tartalmazza, melynek hatálya kiterjed minden olyan jogügyletre, mely szerződő felek között Szolgáltató által meghatározott termékek megrendelése vonatkozásában, illetve azzal összefüggésben történik.

Felek közt a jogügylet a megrendelés elküldésével, illetve annak Szolgáltató részéről történő visszaigazolásával jön létre. Ettől a naptól kezdve lép életbe jelen ÁSZF, mely tartalmazza felek egymás felé fennálló jogait és kötelezettségeit.

A megrendelés menete, a jogügylet létrejötte

Felek közti jogügylet a rendelés leadásától és annak azt követő szolgáltatói visszaigazolásától kezdve jön létre. A megrendelés elküldésével és annak az EVADAM (www.evadam.hu) webshop által e-mailben történő visszaigazolásával a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet alapján, távollévők közötti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között az alábbi feltételek szerint:

A www.evadam.hu webáruházban a rendelés leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, azaz a telefonon, faxon, levélben, vagy egyéb formában leadott rendeléseket Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A megrendelés tehát ennek megfelelően vagy a webshopon keresztül, vagy a megadott e-mail címen, illetve Szolgáltató www.facebook.com/evadambag facebook oldalán keresztül lehetséges.

Megrendelő kötelessége a megrendelés során nevének, címének, elérhetőségének (e-mail, telefonszám) a pontos megadása. Amennyiben a számlát más névre, illetve címre kéri kiállítani, ennek megjelölése a rendelés leadásával egyidejűleg kell megtörténnie. A nem webshopon történt megrendelés esetén a Megrendelő által kiválasztott termék pontos megjelölése (pontos táska meghatározás, szín, darabszám) kötelező.

Amennyiben a megrendelés Szolgáltató webshop oldalán keresztül történik, abban az esetben azt az arra szolgáló webes felület és eljárás igénybevételével, előzetes regisztráció nélkül teheti meg (a webshopban feltüntetett termékek megrendelésével kapcsolatban bármilyen kérdés vagy egyedi kérés esetén a megjegyzés rovatban, vagy e-mailben egyeztethet a Szolgáltatóval).

A megrendelés megerősítésének visszaküldésével a Felek adásvételi szerződést kötnek egymással, melynek alapján a Szolgáltató köteles a termék tulajdonát a Megrendelőre átruházni és a terméket a Megrendelő birtokába bocsátani, a Megrendelő pedig köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.

Szolgáltató a beérkezett rendeléseket hétfőtől-péntekig (kivéve munkaszüneti napok) 9 óra 00 perctől 17 óra 59 percig rögzíti, illetve dolgozza fel. Az ezen az időszakon kívül érkezett megrendelések feldolgozásának kezdőnapja a megrendelés elküldését, illetve annak beérkezését követő munkanap. Szolgáltató a feldolgozást követően 2 munkanapon belül visszaigazolást küld megrendelő részére. A visszaigazolást követő munkanaptól számított 2 munkanapon belül Megrendelő kötelessége a teljes vételár hiánytalan megfizetése. A vételár Szolgáltató részére történő beérkezését követően Szolgáltató 12-15 munkanapon belül köteles a terméket Megrendelő részére feladni. A készleten meglévő termékek esetében a fent megadott gyártási határidő lényegesen rövidebb.

Ajánlati kötöttség

Megrendelő kötelezettsége a megrendelés tényét visszaigazoló, Szolgáltató által megküldött visszaigazolás haladéktalan ellenőrzése, arra való tekintettel, hogy az pontosan és hiánytalanul tartalmazza minden általa megadott, megrendeléshez, számla kiállításhoz és a szállításhoz szükséges adatot. Amennyiben Megrendelő megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 2 munkanapon belül haladéktalanul köteles jeleznie a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Amennyiben ezen kötelezettségének Megrendelő nem tesz eleget, abban az esetben elállási jogával a későbbiekben csak és kizárólag abban az esetben élhet, amennyiben ehhez Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulását adta, és Megrendelő ezen mulasztás okán felmerült általa Szolgáltatónak okozott kárát megtérítette. Megrendelő abban az esetben mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 2 munkanapon belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.

Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, téves teljesítésért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A termék

A termék az Evadam brand saját tervezésű, egyedileg készített női, férfi és gyermek övtáskái/ táskái.

A szerződés tárgya tehát az Evadam internetes áruházában (www.evadam.hu) található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait a webáruház adott termékhez tartozó információs oldalai tartalmazzák, ahol a termékek jellemzői, ajánlott fogyasztói ára (bruttó), valamint színes fotóval szemléltetett leírása található.

A termék rendeltetésszerű használata és tisztítása

Használat: annak érdekében, hogy az Ön által vásárolt magas minőségű terméket a lehető leghosszabb ideig gondtalanul és örömmel tudja használni, szíveskedjen betartani az alábbi néhány jó tanácsot. A termék műbőr részeit óvjuk a közvetlen víztől (eső) és vegyi anyagoktól, ugyanis azok károsíthatják azt és rövidíthetik az élettartamát. Amennyiben a terméket, illetve annak műbőr részeit mégis nedvesség érte, úgy a fűtőtesttől távol szobahőmérsékleten, szellős helyen szárítsa. A terméket lehetőleg óvja az éles, hegyes tárgyakkal való ütközéstől, súrlódástól.

Tisztítás: a termék különösebb tisztítást nem igényel. A használatban lévő műbőrt/textilt a rárakodott piszoktól egy puha ronggyal szabadítsuk meg. Az esetleges szennyeződéseket az alapanyagtól függően nedves szivaccsal vagy törlőruhával távolítsa el! Soha ne használjon szennyeződéseket eltávolításához oldószeres vagy savas, lúgos valamint karcolást okozó anyagokat. Fehér és pasztell árnyalatú műbőrök korlátozottan tisztíthatók. A műbőröknek vassal, vagy más fémekkel állandóan érintkező részei (csatok, karikák, stb.) az érintkezés helyein idővel megkophatnak.

Vételár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség

Szolgáltató a vételárárat bruttó összegben jeleníti meg internetes, illetve egyéb oldalán. A vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a rendelés során a Megrendelő által közölt számlázási adatok alapján és azt minden esetben a megrendelést követően e-mailben elküldi a Megrendelőnek, melyet a Megrendelő a szavatossági határidő lejáratáig köteles megőrizni.

A vételár nem foglalja magában a termék szállítási költségét. A Megrendelő köteles a kiszállítás költségét – a megrendeléskor kiválasztott szállítási mód díjával megegyező összegben – előre utalással, a megrendelt és visszaigazolt termék árával egyidejűleg megfizetni. Személyes átvétel esetén a Megrendelőt nem terheli szállítási költség. A kiszállítási módok és díjak a Fizetés és szállítás menüpontban megtalálhatóak. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is.

A megrendelt áruk vételárának kiegyenlítése kizárólag az itt meghatározott fizetési módon hajtható végre. Megrendelő a megrendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb fizetési módra – eltérő megállapodás hiányában – nincsen lehetőség.

Az át nem vett csomag szállítási költségei a Megrendelőt terhelik, amelyre Megrendelő utólag nem tarthat igényt (tekintettel arra, hogy a szállítás díja is előzetesen kerül kifizetésre a Szolgáltató részére).

Akciós ár esetén az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig érvényes.

A webshopban átmenetileg nem elérhető termékek gyártási ideje minden esetben külön megbeszélés szerint írásban (e-mail) történik!

Fizetés

A fizetés (amennyiben a megrendelés Szolgáltató facebook oldalán keresztül, vagy e-mailben történik) kizárólag előre utalás formájában történik, melynek keretében Megrendelő a vételárat minden esetben előre, a Szolgáltató által részére megküldött visszaigazolást, illetve fizetési információkat tartalmazó közlés után átutalja Szolgáltató CIB Banknál vezetett 10700392-71138143-51100005számú pénzintézeti számlájára.

Amennyiben a megrendelés Szolgáltató webes felületén (webshop) történik, abban az esetben a fizetés a Megrendelő választása szerint vagy a vételár és szállítási költség előre utalásával Szolgáltató korábban feltüntetett bankszámla számlájára, vagy személyes átvétel esetén a termék vételárának előre utalásával lehetséges.

Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék gyártását és küldését a Megrendelő részére, amelyiken az átutalt vételár és szállítási költség ára a Szolgáltató fent megjelölt bankszámláján hiánytalanul jóváírásra került.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a banki átutalás jóváírásának időtartamát a Szolgáltatónak nem áll módjában semmilyen módon befolyásolni, ennek értelmében Szolgáltatót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség semmi esetben sem terheli.

Szolgáltató a megrendelt termékről/termékekről Megrendelő előzetesen megadott számlázási nevére és címére minden esetben számlát állít ki, amelyet a megrendelés ellenértékének beérkezését követően, legkésőbb 48 órán belül e-mailben megküld a Megrendelő részére, az általa megadott e-mail elérhetőségére.

A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

Abban az esetben, amennyiben a megrendelt csomag kézbesítése a Megrendelő hibájából (pl. a megrendelés folyamán téves szállítási adatok megadása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) minden esetben kizárólag Megrendelő terhére esnek, és Szolgáltató ezekért sem Megrendelő, sem pedig más harmadik személy irányában nem felelős.

Megrendelő a kiszállítás időpontjában, illetve a termék átvételének helyszínén köteles a küldemény tartalmát tételesen, minőségi és mennyiségi szempontból ellenőrizni, a csomag tartalmát áttekinteni, különös tekintettel arra, hogy a megrendelt áru a megfelelő mennyiségben és minőségben került e megküldésre. Ezt követően, mint a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését igazolva a fuvarlevelet (átvételi elismervényt) aláírásával ellátni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és annak csomagolása az átvételkor hibátlan, kifogásolhatatlan valamint hiánytalan állapotban volt.

Amennyiben Megrendelő az átvételt követően azt észleli, hogy a Szolgáltató részéről esetlegesen hibás teljesítés történt, köteles a hibát (a hiányosságot) az Szolgáltatóval haladéktalanul e-mailben, illetve egyéb, a felek között korábban végbement vagy más írásos formában közölni. Szolgáltatói hibás teljesítésnek minősül többek között, ha a csomag tartalma (azaz a megrendelt termék) esetlegesen sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülés tényét rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Megrendelő által megrendelt és megfizetett árut, illetve termékeket tartalmazza. Amennyiben Megrendelő a hibát, illetve hiányosságot nem-, vagy a nem a törvény által előírt határidőben közli, abban az esetben a csomag átvételéből keletkezett károk, illetve többletköltségek megfizetése és megtérítése Megrendelőt terhelik. A megrendelt áru vonatkozásában a kárveszély akkor száll át Szolgáltatóról Megrendelőre, amikor Megrendelő a Szolgáltató által megküldött árut birtokba veszi.

Panasz

Az esetleges panaszokat Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja (amennyiben több panasz érkezik, a panaszok beérkezésének sorrendjében), majd ezt követően a panasz közlésével azonos formában illetve módon értesíti Megrendelőt a panasz kivizsgálásának eredményéről.

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, Megrendelő a felügyeleti szervekhez vagy bírósághoz fordulhat azzal, hogy Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy lehetőség van békéltető testület igénybevételére is, melyre a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület illetékes (Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 1119 Budapest, Etele út 59-61. II.em. 240.

Elállás joga

Megrendelő a felek közötti szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállás folytán a szerződés a megkötésére visszamenőleges hatállyal szűnik meg, mellyel egyidejűleg a már teljesített szolgáltatások visszajárnak Feleknek. Megrendelő a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja elállási jogát a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozatával (45/2014 II.26. Korm.Rendelet 2.sz. melléklet) e-mail útján. Ennek módjáról a kormányrendelet rendelkezik.

A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatni Szolgáltató fentiekben megadott címére, melynek fejében a Szolgáltató köteles a Megrendelő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a kifizetett összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt (azaz az elállás közlését követő 14 napon belül) visszaküldi Szolgáltató megadott címére. A termék visszajuttatásának költsége a Megrendelőt terheli. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR)

Szolgáltató mindezeken túl követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Amennyiben Megrendelő egyedi megrendelés alapján készült termék vonatkozásában köt szerződést Szolgáltatóval, abban az esetben fentiek szerint 14 napon belül gyakorolhatja felmondási jogát azzal, hogy a Szolgáltató által már az egyedi megrendelés alapján készült termék addigi költségeit követelheti Megrendelőtől, illetve csupán az addig felmerült költségei tekintetében illeti meg visszatartási jog, a fennmaradó összeget köteles visszatéríteni Megrendelő részére.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondás szerinti jogát:

 1. a)a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b)olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014 (II.26.) Korm.Rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c)olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d)romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e)olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f)olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g)olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h)olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i)lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j)hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k)nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l)lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m)a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Korm. Rendelet 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a Korm. Rendelet 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

Szavatosság, jótállás

A szavatosságra, az ezzel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V.  törvényben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, így különösen, de nem kizárólagosan:

A hibás teljesítés általános szabályai

6:157. § [Hibás teljesítés]

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól]

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

6:162. § [A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként]

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]

(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6:166. § [Költségviselés]

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye]

(1) Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

6:168. § [Termékszavatossági igény]

(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]

(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén]

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás

6:171. § [Jótállás]

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén]

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

6:173. § [A jótállási igény érvényesítése]

(1) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Kártérítési igény

6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén]

(1) A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.

(2) A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

Jogszavatosság

6:175. § [Jogszavatosság a jogszerzés akadálya miatt]

(1) Ha tulajdonjog, jog vagy követelés visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog, más jog vagy követelés megszerzését harmadik személy joga akadályozza, a jogosult köteles a kötelezettet megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet.

(2) Ha a kötelezett jóhiszemű volt, a szerződés megkötéséből eredő károkat köteles megtéteni.

6:176. § [Jogszavatosság a jogszerzés korlátozott volta miatt]

(1) Ha tulajdonjog, más jog vagy követelés visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog, más jog gyakorlását vagy a követelés megszerzését harmadik személy joga korlátozza vagy értékét csökkenti, a jogosult megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet.

(2) A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult a tehermentesítést a kötelezett költségére elvégezheti.

(3) Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a jogosult a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a jogosultat akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a jogosult nem kívánja a dolog tehermentesítését.

(4) Ha a kötelezett jóhiszemű volt, a szerződés megkötéséből eredő károkat köteles megtéteni.

(5) Nem illetik meg ezek a jogok a jogosultat, ha a szerződés megkötésekor tudta vagy tudnia kellett, hogy korlátozástól mentes tulajdonjogot, jogot vagy követelést nem szerezhet, kivéve, ha a kötelezett a tulajdonjog, más jog vagy követelés korlátozásmentességéért kifejezetten szavatosságot vállalt.

A hibás teljesítés különös szabályai

6:177. § [Hibás teljesítés eredmény létrehozására irányuló szerződéseknél]

(1) Ha a kötelezett valamely dolog vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására vállal kötelezettséget, a hibás teljesítésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy

 1. a) a kicserélésen a munkával elérhető eredmény részben vagy egészben való újbóli teljesítését kell érteni; és
 2. b) a kijavítás vagy a szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése – a jogosult szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdekei figyelembevételével – a munkával elérhető eredmény létrehozásának az eredetileg vállalthoz képest eltérő módjával is megvalósulhat; az ebből eredő többletköltségek a kötelezettet terhelik.

(2) A kötelezett mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a hiba a jogosult által adott

 1. a) anyag alkalmatlanságára vagy hibájára;
 2. b) adat hiányosságára vagy hibájára; vagy
 3. c) utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére

vezethető vissza, és e körülményekre a kötelezett a jogosultat figyelmeztette.

6:178. § [Hibás teljesítés használatra vagy hasznosításra irányuló szerződéseknél]

(1) Ha a jogosult más dolgának vagy más vagyoni joga által védett oltalmi tárgynak időleges használatára, felhasználására vagy hasznosítására jogosult, a kötelezett a szerződés teljes tartama alatt a kellékszavatosság szabályainak megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy a dolog vagy az oltalom tárgya a szerződésszerű használatra, felhasználásra vagy hasznosításra alkalmas.

(2) Ha a jogosult más dolgának vagy más vagyoni joga által védett oltalmi tárgynak időleges használatára, felhasználására vagy hasznosítására jogosult, a kötelezett a szerződés teljes tartama alatt a jogszavatosság szabályainak megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy a dolognak vagy az oltalom tárgyának szerződésszerű használatát, felhasználását vagy hasznosítását harmadik személy joga nem akadályozza és nem korlátozza.

Adatvédelem

A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítás érdekében tárolja, illetve használja fel. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adhatja ki. A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. Évi LXIII. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen Adatvédelmi tájékoztatásnak megfelelően kezeli, mely az ÁSZF szerves részét képezi és egyben adatvédelmi nyilatkozatnak is minősül.

A webáruház használatával Megrendelő elfogadja ezen adatvédelmi tájékoztatás és nyilatkozat rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg, és egyúttal kifejezetten hozzájárul, hogy Szolgáltató az általa megadott személyes és egyéb adatait a jelen nyilatkozatban meghatározott célokra felhasználhassa. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a webáruház, illetve annak szolgáltatásai használata során kizárólag saját, valós adatait adja meg.

Szerzői jogok

Az Evadam bag termékei, neve és logója szerzői jogvédelem alatt állnak, azok másolása, engedély nélküli terjesztése vagy bármilyen más engedély nélküli felhasználása jogi következményeket vonnak maga után. Az Evadam bag weboldalán, facebook és instagram oldalán található képek és bejegyzések a márka kizárólagos tulajdonát képezik, azok felhasználása engedélyköteles.

*

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései, a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak valamint a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezései az irányadók.

Felek közti kommunikáció, illetve a szerződéskötés nyelve a magyar.

Budapest, 2018. február 1.

Adatkezelési felület